Algemene voorwaarden

Algemeen:

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, A gem called Athens kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de website. Het programma van de activiteiten is onder voorbehoud van wijzigingen.

Prijzen:

Op de website staat aangegeven wat wel en niet bij de reissom is inbegrepen. Prijzen op de website zijn in euro’s.

Reserveren:

Reserveren kan via de mail of telefonisch, uiterlijk 2 werkdagen na reservering ontvangt u een bevestiging met daarin alle details

Betalen:

 • Voor de wandelingen en sommige tours is een aanbetaling niet nodig, u betaalt het bedrag, contant, aan de gids, voor aanvang van de betreffende activiteit
 • Voor de overige tours, de privé-tours en de touringcar verhuur geldt een aanbetaling van 50%. Te voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging.
 • Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is overgemaakt behoudt A gem called Athens zich het recht voor om de boeking te annuleren .
 • Het restantbedrag kan ter plaatse, contant, worden voldaan. U kunt het restantbedrag ook overmaken, zorg er in dat geval voor dat het minimaal 1 week voor aankomst op onze rekening staat

Wijzigingen:

Alleen de hoofdboeker is gerechtigd om wijzigingen in de boeking aan te brengen. Wijzigingen dienen per mail te worden doorgegeven.

In-de-plaats-stelling is, na overleg, mogelijk. A gem called Athens heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens overmacht. In het geval van wijziging komt a gem called Athens met een alternatief aanbod dat gelijkwaardig is. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging afwijzen. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zicht er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Annuleringen:

 • Alleen de hoofdboeker is gerechtigd om te annuleren.
 • Annuleringen dienen per mail te worden doorgegeven.
 • De annuleringskosten voor de wandelingen en tours bedragen 0% tot 48 uur voor aanvang van de activiteit, en 100% vanaf 48 uur voor aanvang van de activiteit.
 • De annuleringskosten voor de excursie “Athens-in-one-day”, de privé-tours en de touringcar verhuur bedragen 50% van de reissom vanaf de ontvangst van de bevestiging tot 1 dag voor aankomst. De annuleringskosten op de dag van aankomst bedragen 100% van de reissom.
 • Met een geldige reden zijn de annuleringskosten terug te vorderen via een annuleringsverzekering.

Aansprakelijkheid:

 • A gem called Athens raadt u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
 • A gem called Athens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten die door derden worden uitgevoerd.
 • A gem called Athens kan niet aansprakelijk worden gesteld als er zich een persoonlijk ongeval voordoet tijdens één van de activiteiten en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.